BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ

nowe patenty ....

artykułów / Newsy
Data: 11 Kwi, 2013 - 09:10
Uprzejmie informujemy, że 9 kwietnia 2013 po południu Pani Minister Sportu Joanna Mucha podpisała spóźnione o pół roku rozporządzenie o uprawianiu turystyki wodnej tworzące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych.

Dotychczas nadane patenty na podstawie zapisów ustawy zachowują swoją ważność, ale można je wymieniać na nowe, ustalone w tym rozporządzeniu. Uwaga - przy wymianie proszę zwrócić uwagę, czy na pewno się o­na opłaca (problem dotyczy stopni motorowodnych).PATENTY ŻEGLARSKIE Od tego roku będą 3 patenty: Żeglarz Jachtowy (wymagany wiek od 14 lat i egzamin), Jachtowy Sternik Morski (połączono SJ z JSM; wymagany wiek od 18 lat, 200h stażu morskiego i eg...zamin) i Kapitan Jachtowy (wymagane 1200h stażu po uzyskaniu JSM).Niestety Kancelaria Premiera (KPRM) zavetowała liberalny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) z lutego 2013 dopuszczający do zdobywania stopni morskich młodzież od 16 ro ku życia oraz pozwalający prowadzić posiadaczom wszystkich stopni jachty o długości do <st1:metricconverter w:st="on" productid="24 metrów">24 metrów</st1:metricconverter> (zgodnie z Konwencją Londyńską). Oznacza to, że polska młodzież jako chyba jedyna w Europie nie ma prawa pływać po morzu. Do roku 2006 było to możliwe. Rygor wprowadzony wówczas przez Ministra Tomasza Lipca z PiS został teraz utrzymany. Szkoda..W szczególny sposób potraktowani zostali Jachtowi Sternicy Morscy, którym nie tylko jako jedynym nie rozszerzono uprawnień (na które musieli miec najpierw zdać egzamin na niższy stopień i uzbierać w sumie ponad 800 h stażu morskiego. Mało, że ich uprawnienia na wszystkie morza świata otrzymały osoby, które nigdy w życiu nie były na morzu (Starsi Sternicy Motorowodni, którzy nigdy w życiu nie pływali po morzu, nie byli szkoleni do 1997 roku z wiedzy morskiej i nie zdawali egzaminu z pracy na mapie morskiej) to jeszcze "morsom" skasowano staże, które zbierali na stopień Kapitana Jachtowego. Poprzednio staż był liczony od momentu uzyskania 2 stopnia - Sternika Jachtowego. Teraz będzie liczone na kapitana Jachtowego też 1200 godzin, ale od momentu zdobycia stopnia Jachtowego Sternika Morskiego. Jest to szczególnie przykre, że projekt Ministerstwa Sportu z 20.02.2013, który powstał po konsultacjhach społecznych, nie zawierał takich dziwnych zapisów. Niestety to również efekt ingerencji Kancelarii Premiera (KPRM), która narzuciła Ministerstwu Sportu takie zmiany w trakcie konsultacji międzyresortowych.PATENTY MOTOROWODNE Od tego roku będą 3 patenty : Sternik Motorowodny (wymagany wiek od 14 lat i egzamin), Motorowodny Sternik Morski (połączono SSM z MSM; wymagany wiek od 18 lat, 200h stażu morskiego i egzamin) oraz Kapitan Motorowodny (wymagane 1200h stażu po uzyskaniu MSM). Ponadto nadal mają funkcjonować w Polsce patent Mechanika Motorowodnego do obsługi dużych siłowni (przydatny na żaglowcach) oraz jako jedynym kraju na planecie Ziemia (od 1997 roku) tak zwane licencje na holowanie narciarza i statków powietrznych.Rozszerzono uprawnienia Sternika Motorowodnego na śródlądziu ale ograniczono jego prawo do prowadzenia jachtów motorowych na morzu z 24 na <st1:metricconverter w:st="on" productid="12 metrów">12 metrów</st1:metricconverter>. Oznacza że wbrew zapisom ustawy o sporcie może mieć miejsce odbieranie uprawnień nabytych kilkuset tysiącom obywateli polskich. Wynika to z faktu, że w razie zgubienia patentu Sternika Motorowodnego uzyskanego przed 2012 rokiem i otrzymania nowego, nie uprawni o­n do prowadznia Hausbot&oacute ;w (barek) o długości 12-24m po morskich wodach przybrzeżnych, kóre do tej pory wolno było prowadzić.Ten sam problem dotyczy osób, które do 2005 roku uzyskału prawo do prowadznia jachtów o długości do <st1:metricconverter w:st="on" productid="24 metrów">24 metrów</st1:metricconverter> na morzu na podstawie patentów Starszego Sternika Motorowodnego i Morskiego Sternika Motorowodnego. Teraz z woli KPRM dostaną tylko 18 metrowe jachty w nowych uprawnieniach. Lepiej więc nie wymieniać starych SSM i MSM (z lat 1997-2006) na nowe!Pozostałe szczegóły rozporządzenia powinny być znane po jego opublikowaniu w ciągu najbliższych kilku dni w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po publikacji. Rozporządzenie ma jedną zaletę - słusznie rozszerzono uprawnienia na dwa stopnie - SJ i SM pokrywając uprawnienia z kompetencjami. W po zostałych kwestiach trudno ukryć rozczarowanie. Szkoda, że po zmarnowaniu najpierw przez MSiT ponad 2 lat a potem po pół roku intenesywnych, szeroko konsultowanych i przejrzystych prac powstał niezgodny z ustawą, niespójny i nieodpowiedzialny akt prawny. Ewentulane uwagi można przesyłać do autorów:<o:p></o:p>

Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSIT): 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14 , e-mail: kontakt@msport.gov.pl, oraz do Kancelarii Premiera (KPRM): 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl,Pozdrawiam

 

Jarek Gawrysiak
Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://bytyn.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=994