BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miło¶ników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Zwi±zek Żeglarstwa POZŻ

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa i Instruktora Żeglarrstwa

artykułów / Pilski Okręgowy Zwi±zek Żeglarski
Data: 25 Gru, 2012 - 15:20

Zarz±d „Pilskiego Okręgowego Zwi±zku Żeglarskiego” informuje o kursie na stopień „Młodszego Instruktora Żeglarstwa” PZŻ oraz "Instruktora Żeglarstwa" PZŻ.

Kurs na M.I.Ż.   1.Termin:  Teoria i praktyka oddzielnie.  Teoria: 16-17.03. + 23-24.03 + 30.03.2013 miejsce Piła lub Chodzież.  Praktyka: 20-21.04 + 27-28.04 + 01-02.05 (rezerwa 03-04.05.) - OPTY Chodzież.  Egzamin: 05.05.2013 - OPTY Chodzież.  2. Koszty   400,00 zł od osoby  3. Zgłoszenia: Jest nim wpłata na konto zaliczki w wysokości 100,00 zł. Termin zgłoszeń 31.01.2013. Po zgłoszeniu kursanci otrzymuj± materiały szkoleniowe..4. Wymagania wobec kandydatów na Młodszego Instruktora Żeglarstwa wg. „Systemu szkolenia instruktorów PZŻ:  ”a.) ukończone lat 18 ( najpóźniej do dnia egzaminu tj. do 05.05.2013);   b.) posiadanie minimum ś¶redniego wykształcenia;   c.) posiadanie minimum stopnia żeglarza jachtowego co najmniej od wiosny 2010 roku (data wystawienia patentu) lub wyższego stopnia żeglarskiego;  d.) zaliczenie w OKSz POZŻ (odebrać zaświadczenie), lub w pierwszym dniu kursu u jego KWŻ-ta tzw. „sprawdzianu dopuszczaj±cego” (dotyczy osób z patentem żeglarza jachtowego);   e.) posiadanie umiejętnoś¶ci pływania (karta pływacka, lub o¶świadczenie własne);  f.) posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia po¶świadczone za¶świadczeniem.Kurs na Instruktora Żeglarstwa.  1. Teoria i praktyka oddzielnie.   2. Terminy w zależności od ilości chętnych będ± ustalone z kursantami.   Egzamin : 05.05.2013 - OPTY Chodzież. 3. Koszty 450,00 zł od osoby.  4. Zgłoszenia: Jest nim wpłata na konto zaliczki w wysokości 100,00 zł. Termin zgłoszeń 31.01.20135. Wymagania wobec kandydatów na Instruktora Żeglarstwa wg. „Systemu szkolenia  Instruktorów PZŻ:  ”a) posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  b) posiadanie  stopnia co najmniej sternika jachtowego,  c) posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,  d) posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwaj±cym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w ł±cznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowi±zuj±cymi w danych latach przepisami).  Osoby zainteresowane mog± uzyskać dodatkowe informacje: Dariusz Gościński - tel. 501 737 655 lub Klemens Grzegorski tel. 502232 107 
Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miło¶ników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Zwi±zek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://bytyn.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=983