BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ

XVIII ZIMOWE REGATY BARBÓRKOWE 2012

artykułów / ReGaTy
Data: 09 Lis, 2012 - 17:56
XVIII ZIMOWE REGATY BARBÓRKOWE 2012 O Puchar Prezesa PAK KWB „KONIN” ZAWIADOMIENIE O REGATACH
  1. Termin i miejsce regat Regaty odbędą się w dniu 24.11.2012 na akwenie j. Pątnowskiego w klasach: omega sport , omega standard , T1 , T2 , T3, OPEN . Istnieje możliwość utworzenia innych klas pod warunkiem zgłoszenia jachtów do dnia 10 listopada . Warunkiem dla uruchomienia regat w klasie jest zgłoszenie min. 3 załóg. Szczegóły w instrukcji żeglugi w dniu regat. Regaty zaliczane są do GPJK


2. Organizatorzy regat Głównym organizatorem regat jest Klub Żeglarski przy KWB “KONIN” przy współpracy z Konińskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i Klubem Żeglarskim „Energetyk” oraz pomocy sponsorów .

3. Przepisy
3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi ISAF, PZŻ, instrukcją żeglugi , oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej.

4. Uczestnictwo w regatach
4.1 W regatach mogą uczestniczyć wszyscy żeglarze.
4.2 Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia - co najmniej patent żeglarza jachtowego oraz umiejętność pływania.
4.3 Zawodnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Zgłoszenia i wpisowe do regat

5.1.Zgłoszenie do regat przyjmowane będą poprzez e-mail na adres kz@kwbkonin.pl , berlinski@op.pl oraz w biurze regat w dniu regat
5.2 Wpisowe do regat wynosi 35,00 zł od osoby .
5.3 Osoby towarzyszące 35,00 zł.

6. Program regat
6.1 Przyjęcie zgłoszeń z wpisowym dnia 24.11.2012 od godz. 08.30 do godz. 09.45
6.2 Rozpoczęcie regat na przystani KŻ Kopalni “KONIN” w dniu 24.11.2012r. o godz.10.00. Odprawa sterników godz.10.30
6.3 Przewidywany start do I wyścigu ok. Godz. 11:00
6.4 Start do kolejnych wyścigów z wody
6.5 Ok. godz. 13.00 grochówka
6.6 Godz. 11:00 II Żeglarski Turniej Szachowy
6.7 Ok. godz. 17.30 obiad , oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród , w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym „GLASPO” przy muzyce i szantach
6.8 Nagrody – każdy uczestnik otrzyma okolicznościową pamiątkę , puchary w każdej klasie dla pierwszych trzech załóg , oraz inne niespodzianki .

7. Organizator regat zapewniana nieodpłatnie na przystani dźwig do rozładunku i załadunku łodzi w dniu regat od godziny 7:00 . W przypadku wcześniejszego zgłoszenia większej liczby jachtów jest możliwość zapewnienia dźwigu w piątek 23 listopada w godzinach popołudniowych Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na terenie lokalnych ośrodków wypoczynkowych po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów.

|ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE W ZALEŻNOSCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ DECYZJI KOMISJI REGATOWEJ Konin-Pątnów , dnia 26-10-2012 Zapraszamy
Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://bytyn.trz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=981