Prawo drogi

PRAWO DROGI
Jachty na przeciwnych halsach
Gdy spotykają sie jachty na przeciwnych halsach, jacht płynący lewym halsem B musi ustępować jachtowi płynącemu prawym halsem A

Jachty na tym samym halsie, jachty w kryciu
Gdy jachty są na tym samym halsie i są w kryciu, jacht nawietrzny A musi ustępować jachtowi zawietrznemu B


Jachty na tym samym halsie, gdy nie ma krycia
Gdy jachty są na tym samym halsie i nie są w kryciu, jacht swobodny z tyłu B musi ustępować jachtowi swobodnemu z przodu A.
Oznacza to, że jacht A może zarówno ostrzyć jak i odpadać.


Wykonywanie zwrotu na wiatr
Jacht wykonujący zwrot na wiatr musi ustępować jachtom do czasu gdy znajdzie się na nowym kursie. W tym okresie nie mają zastosowania wszystkie wyżej wymienione przepisy. I tak, nawet jacht płynący prawym halsem , jacht zawietrzny w kryciu czy jacht swobodny z przodu nie może wykonać zwrotu zakłócającego żeglugę jachtowi płynącemu lewym halsem, jachtowi nawietrznemu w kryciu oraz jachtowi swobodnemu z tyłu.

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/