Sędziowie naszego OZŻ – dane  do kontaktu

Sędziowie naszego OZŻ – dane do kontaktu

Sędziowie NAZWISKO I IMIĘ
KLASA
TELEFON
E-MAIL
Domagalski Tomasz
II
693 581 500
marian0123@interia.pl
Gościńska Aleksandra
II
502 239 653
d.goscinski@trz.pl
Gościńska Agata
II
726 111 754
agata.goscinska@wp.pl
Januszewski Kazimierz
I
509 375 975
jotkaz@poczta.onet.pl
Kaniewski Mieczysław
II
510 403 471
mietekan@interia.pl
Klawiński Robert
II
791 523 013
-
Kruszyna Ryszard
II
601 931 688
ryszard1258@wp.pl
Kubik Hieronim
II
515 227 463
kh24@wp.pl
Lasota Eugeniusz
I
515 227 466
missiu10@wp.pl
Lasota Kazimierz
II
606 768 084
kaju57@wp.pl
Lasota Przemysław
II
505 755 625
przemek240@poczta.onet.pl
Radomski Andrzej
I
600 359 136
armator2@op.pl
Radtke Bogdan
II
512 643 650
radtke@vp.pl
Skrzelewski Robert
II
609 070 322
robert.skrzelewskiWwp.pl


Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://bytyn.trz.pl/